Wijkraad Overbos

De Wijkraad Overbos is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van de bewoners en wil daarmee de leefbaarheid en veiligheid in de wijk bevorderen. Dit doet de wijkraad door goed te luisteren naar de ideeën en opmerkingen van bewoners. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan Burgemeester en Wethouders over alle onderwerpen die voor de wijk Overbos van belang zijn.

De wijkraad werkt nauw samen met de gemeente, Meerwaarde, stichting Maatvast, Ymere, de wijkagent en Sportservice Haarlemmermeer.


Mededelingen

Bekijk de 10de editie van de Nieuwsbrief Overbos!  Nieuwsbrief Overbos 05-12-2016.

Folder 'Alert in de Wijk' (i.v.m. bewonersavond) staat onder De Wijkraad > Downloads - Overig

Reactie gemeente op punten WR over Bestemmingsplan staat onder De Wijkraad > Downloads - Overig

Verslag Wijkschouw 2017 staat onder De Wijkraad > Downloads - Overig

Bosbode: Archief met alle jaargangen nu bereikbaar op onze site!  De Wijkraad > Downloads . Daar staan inmiddels ook de voorgaande edities van onze nieuwsbrief.

Foto's Kerstbomeninzameling 2017: Foto's recente activiteiten

Extra foto's Kerstbomeninzameling 2017 van Isa Velasco Lopez: Foto's recente activiteiten


 

Recent nieuws

Het nieuwe bestuur van Wijkraad Overbos

Nieuwe leden, oude leden met nieuwe functie

Sinds 11 januari heeft wijkraad Overbos een nieuwe dagelijks bestuur. Er zijn nieuwe gezichten en vertrouwde gezichten met nieuwe functies.
DB photo 01
V.l.n.r: Niels Smith, Janny Timmerman, Conny Tegelaars de Lange, Johan Trompert, Jan Havenaar, Bram Jansen
Johan Trompert   Voorzitter
Conny Tegelaars de Lange     Secretaris
Bram Jansen  
Penningmeester
Portefeuille ‘Groen’
Jan Havenaar   Portefeuille ‘Ruimtelijke ordening en Veiligheid’
Janny Timmerman   Portefueille ‘Activiteiten’
Niels Smith   Portefeuille ‘Media en Communicatie’
Naast het dagelijks bestuur heeft de wijkraad ook algemene leden.
Zie: De Wijkraad > Wie zitten in de wijkraad?

Lees hier al het nieuws uit jouw buurt

 

Twitter nieuws