U bevindt zich hier: HomeNieuwsNieuwsarchief

Op deze pagina vind u het nieuwsarchief  van de wijk Overbos Hoofddorp.

 

College on Tour in Overbos

Op 7 april heeft het volledige College van B&W een bezoek gebracht aan onze wijk. Het werd een open en zinvolle ontmoeting, waaraan ook het zonnige weer een steentje bijdroeg.

Ontvangst in De Ark

Nadat gebleken was dat de term "collegekwartiertje" ook op dit College van toepassing is, werden de gasten verwelkomd in De Ark door Rik Rolleman, gebieds-manager, en Bram Jansen, voorzitter van onze wijkraad. 

CT-Main2

Voor meer foto's: Activiteiten > Foto's recente activiteiten

Na een korte voorstelronde van alle aanwezigen gaf onze secretaris, Johan Trompert, een inleidende presentatie over de karakteristieken van onze wijk. Het jaren-tachtig idee van de ontwerpers van Overbos dat de hofjesachtige structuur ("bloemkoolwijk") tot grotere saamhorigheid zou leiden, blijkt door de feiten achterhaald te zijn. Wel bestond de indruk onder de aanwezigen, dat sommige statistische gegevens een wat al te somber beeld schetsen.

Desalniettemin is bijvoorbeeld de toenemende vergrijzing binnen onze wijk een punt van zorg, met name in samenhang met het dreigende wegvallen van bestaande voorzieningen in het kader van de nieuwe participatiewetgeving.

De 30 km zone

De op initiatief van de wijkraad aangevraagde 30 kilometerzone werd positief begroet, maar het College benadrukte dat dit plan nog goedgekeurd dient te worden door de Gemeenteraad, waarbij de goede doorstroming ook aandacht zal krijgen.

Het belang van ons jaarlijkse zomerfeest voor de cohesie in de wijk werd geïllustreerd met de film van het afgelopen feest. Dat de vertoning hiervan, door omstandigheden buiten onze macht, halverwege vastliep, verhinderde niet dat de aanwezigen een goede indruk kregen van de sfeer.

Hierna daalde het gezelschap af naar de Markt-In waar medewerkster Agaath de Vries een korte toelichting gaf over deze activiteit en, naar aanleiding van ons Huiskamerproject in oprichting, erop wees dat de term "huiskamer van Overbos" ook reeds hiervoor gebruikt wordt. (Gezien de andere opzet, m.n. de openingstijden, hoeft echter het een het andere niet te bijten.) Predikant Aarnoud van der Deijl wees eveneens op de reeds lopende sociale activiteiten van De Ark.

Na een korte rondgang door de kerkzaal ging het gezelschap richting winkelcentrum 't Paradijs. Bij het brengparkje werd stilgestaan bij de te kleine belettering van het bordje dat erop wijst dat er geen los afval naast de containers geplaatst mag worden. De gevolgen hiervan ondervinden wij geregeld. Ons werd verteld dat dit probleem bekend is, en dat men streeft naar een aanpak voor de gehele Gemeente.

Bij het verlaten van het winkelcentrum voegden zich nog enkele bewoners bij het gezelschap en kregen de gelegenheid om de burgemeester en wethouders te wijzen op voor hen belangrijke punten. Zo werd er een bezoek gebracht aan het speelpleintje achter het Assinkbos dat ook tijdes de schouw al een aandachtspunt was geweest vanwege de verwaarloosde indruk, en waar onze gebiedsmanager inmiddels met een oplossing bezig is.

Ontmoetingen in het wijkpark

De tocht werd voortgezet door het wijkpark, waar verteld werd hoe de reconstructie ons park een meer open karakter had bezorgd, waardoor het minder aantrekkelijk was geworden voor dealers.
Mustapha el Moumene en Rachelle Paalvast, jongerenwerkers van Meerwaarde, gaven hier toelichting op de plannen voor een JOP (Jongeren Ontmoetingsplaats) in het wijkpark. Hoewel ook dit gezamenlijke initiatief van Meerwaarde en de wijkraad gewaardeerd werd, wees de burgemeester erop dat ook de plaatsing van een JOP eerst nog goedgekeurd zal moeten worden door de Raad. Er werd ook nog kort gepraat met enkele toevallig aanwezige jongeren in het park over de voorzieningen en de omgang met afval. Ook omwonenden van het park deden hun zegje.

Afronding in de Boskern

Doordat de tocht door het park meer tijd in beslag had genomen dan beraamd, moest het bezoek aan de Roekenbosgroep helaas komen te vervallen. Wij begaven ons rechtstreeks naar het scholeneiland en de tocht eindigde in De Boskern.

Hier werden nog korte presentaties gegeven door Johan Trompert over het Huiskamerproject, Mary van der Drift over haar werk als sociaal makelaar en JOGG-regisseur Lisette Tanis over haar project om het overgewicht bij jongeren tegen te gaan. Wijkagent Erik van Leeuwen stelde zich ook kort voor. Verder werden de plannen voor de makeover van De Boskern getoond, waarvoor de financiering nog goedgekeurd moet worden. Het belang van deze opknapbeurt, ook voor het Huiskamerproject, werd door onze secretaris nog eens onderstreept.

De middag werd afgerond met een uitstekend verzorgde high tea. De algemene indruk was, dat deze excursie als geslaagd beschouwd kan worden, en dat er in een zeer open sfeer met elkaar overlegd was.

College on Tour 7 april

Op dinsdag 7 april 2015 van 13.00 uur tot 16.00 uur is het College van B & W op werkbezoek in Overbos.

Doel van het werkbezoek is dat het College de in onze wijk spelende zaken ter plekke kan vernemen en aanschouwen. Inbreng van bewoners en andere belangstellenden is van harte welkom.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u zich dan van te voren aan bij ons secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het programma:

13:00  Ontvangst in De Ark.  Presentatie door de Wijkraad, diverse onderwerpen. Bezoek aan de "Markt-In".

14:00  Tocht door de wijk. O.m. punten uit de afgelopen wijkschouw. Winkelcentrum. Reconstructie wijkpark, nieuwe locatie JOP, gesprek met bewonersgroep Roekenbos.

15:00  Ontvangst in De Boskern met high tea. Presentaties, o.m. JOGG, Sociaal Makelaar en het project De Huiskamer.

16:00  Einde

Start proef Sociaal Makelaar in Haarlemmermeer

Bron: Hoofddorpse Courant 19-02-2015

Meerwaarde logo

Begin februari start Meerwaarde een proef met sociaal makelaars in de wijken Overbos (Hoofddorp) en Linquenda (Nieuw-Vennep). Mary van der Drift en Peter Rethans hebben de opdracht gekregen om deze nieuwe functie vorm te geven in Haarlemmermeer.

In gesprek met Annette Aukema, manager innovatie

"De functie sociaal makelaar gaat over een nieuwe manier van werken die beter past bij een samenleving waarin participatie en de noodzaak om 'je samen te redden' centraal staan. De proef is bedoeld om deze nieuwe werkwijze 'werkende weg' te verkennen en verder vorm te geven.                                                                                        

De focus van een sociaal makelaar ligt allereerst bij het verbinden van mensen en organisaties over thema's die hun raken, en het bouwen aan stabiele netwerken in de wijk zodat geen enkele buurtbewoner er alleen voor staat", aldus Annette.

"De aandacht van de sociaal makelaar is daarom niet alleen gericht op burgers in kwetsbare omstandigheden, maar juist ook op die mensen en organisaties die iets kunnen betekenen voor een ander. 

Foto SocMak

Vlnr: Peter Rethans, Mary van der Drift en Annette Aukema

Daarnaast zorgt een sociaal makelaar voor een goede balans tussen wat burgers voor elkaar kunnen betekenen en de inzet van beroepskrachten. Ik zie een sociaal makelaar als iemand die burgers met elkaar, maar ook met organisaties en zo nodig met hulpverlening in aanraking brengt. Wanneer in een tijdsbestek van 1 tot 2 jaar een stabiel netwerk in een wijk is ontstaan, kan de sociaal makelaar zich richten op wijken waar dit nog niet het geval is."

Duidelijke opdracht, maar geen vaste route

Hoe bouw je zo'n netwerk? Annette: "Een voorwaarde is dat je alle organisaties op het gebied van zorg en welzijn in een wijk op je duimpje kent, weet waar sleutelfiguren zich bevinden, en snelle ingangen hebt bij diverse organisaties. Voor de proef in de wijken Overbos en Linquenda hebben we hiertoe een nulmeting gedaan. Voor Mary en Peter is deze meting het vertrekpunt van hun missie. Halfjaarlijks worden nieuwe metingen gedaan en kijken we welke vorderingen zijn gemaakt. De sociaal makelaars hebben dus wèl een duidelijke opdracht, maar geen vaste route gekregen.", aldus Annette.

"Naast inzicht in alle aanbieders van zorg en welzijn in een wijk, moeten zij wijkbewoners waar het goed mee gaat, stimuleren om zich in te zetten voor, en samen te werken met bewoners in kwetsbare situaties. Ook ondersteunen zij wijkinitiatieven die vervolgens een vast karakter krijgen. Hiervoor is het belangrijk dat je als sociaal makelaar, persoonlijk en namens Meerwaarde, zichtbaar en bekend bent in de wijk."

Kwaliteiten sociaal makelaar 

Vraagt deze nieuwe manier van werken ook om andere kwaliteiten? Annette: "Ja zeker! De basishouding van een sociaal makelaar moet relatiegericht zijn: relaties ontdekken, relaties leggen, relaties verdiepen, relaties gebruiken, relaties vertrouwen en loslaten", aldus Annette. "Hij/zij is een bruggenbouwer in hart en nieren en een soort 'sociale ehbo-er' die bewoners in kwetsbare situaties weet te koppelen aan sterke burgernetwerken. Dat kan bijvoorbeeld een tuinclub of een sportvereniging zijn. 

Daarnaast is de sociaal makelaar een soort 'warme schakelaar' tussen wijkbewoner en professionals en een aanjager die specifieke thema's die spelen in de wijk, op de agenda krijgt van gemeente en andere organisaties."

30-Kilometerzone in heel Overbos

Een eerste voorstel voor de inrichting van de 30-kilometerzone voor de hele wijk Overbos en de straten Sont, Grote Belt en Kleine Belt van de wijk Bornholm waren op 18 februari jongstleden te bekijken tijdens de inloopbijeenkomst in de aula van de Brede School in Floriande.
De wijkraad heeft een aantal reacties op de plannen verzameld. Deze reacties worden door de gemeente in behandeling genomen.
Had u geen tijd om de inloopbijeenkomst bij te wonen, maar praat u wel graag mee? Dat kan door een antwoordformulier in te vullen en dit voor 15 maart naar de gemeente te mailen. Kijk voor dit antwoordformulier, de plannen en de tekeningen van de 30-kilometerzone op  www.haarlemmermeer.nl

Claim Je Straat in Overbos

 

Met ClaimJeStraat krijg je als bewoner meer invloed op je directe woon- en leefomgeving en hou je inbrekers buiten. Wijkraad Overbos steunt het initiatief ClaimJeStraat.
Benieuwd naar wat je kunt doen voor de veiligheid in jouw straat? In een geclaimde straat is een goed slot niet het enige tussen jouw spulletjes en een inbreker. De website www.claimjestraat.nl biedt handige tools en veel informatie. Door te klikken op de blokjes bekijk je de mogelijkheden voor Zelf, Huis, Buren en Straat.

Zo is er bijvoorbeeld de Straatschouw
Met de StraatSchouw loop je samen met professionals en buren door de straat. Je kijkt met andere ogen naar je eigen leefomgeving en ontdekt zo mogelijke veiligheidsproblemen en oplossingen.

BuurtWhatsApp
Met een Whatsapp-groep deel je snel en makkelijk informatie met je buren. Bijvoorbeeld als je iets verdachts ziet of een onveilige situatie signaleert. Optioneel kun je de wijkagent aan de groep toevoegen.

Ogen en Oren
Met Ogen en Oren organiseer je samen met je buren, politie en gemeente je eigen buurtsurveillance. Zo wordt je eigen straat zichtbaar geclaimd.
Weet jij hoe je verdacht gedrag kan herkennen en wanneer je wel 112 of toch 0900-8844 moet bellen? Tijdens de Workshop Meld Verdacht Gedrag worden deze vragen beantwoord aan de hand van alledaagse voorbeelden. Bovendien leer je wat je zelf kunt doen en welke informatie de politie graag van je wil hebben wanneer je contact opneemt.
Ben je in het bezit van een hond? Met Waaks combineer je het uitlaten van je hond met het het verbeteren van de veiligheid in je straat. Jouw aanwezigheid zorgt voor meer ogen op straat en heeft daardoor een preventieve werking. Door de momenten waarop je je hond uitlaat af te stemmen met andere hondenbezitters in je straat wordt de straat nog veiliger.

Dus als de veiligheid en saamhorigheid in je buurt voor jou belangrijk zijn, dan check je www.claimjestraat.nl of kun je ook bij de wijkraad informeren Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerstbomeninzameling 10 januari

Zaterdag 10 januari organiseerde De Wijkraad de jaarlijkse kerstbomeninzameling. Ondanks het slechte weer werd het een groot succes. Alle kinderen werden verwelkomt met warme chocolademelk en stroopwafels. In totaal hebben 106 kinderen 540 bomen ingeleverd. Dit is een fantastisch resultaat.

De eerste prijs van € 50,00 werd gewonnen door Mila Brandehof. Zij verzamelde maar liefst 69 bomen.

De tweede prijs van € 35,00 was voor Joris Kingmans (68 bomen) en de derde prijs van € 25,00 voor Patrick Maliepaard (11 bomen).

Daarnaast werden er nog 3 prijzen van € 15,00 verloot en kregen de alle andere kinderen een waardebon van  € 5,00.

Wij bedanken alle kinderen voor hun bijzondere inspanningen. Tot volgend jaar.

wijkraad flyer 2015

Bewonersschouw buitenruimte 't Paradijs

in het najaar van 2014 vond een bewonersschouw plaats rond winkelcentrum ’t Paradijs. Vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder de wethouder, betrokken bewoners en de wijkraad hebben gezamenlijk een aantal knelpunten in de buitenruimte geanalyseerd. Van de bewonersschouw is een verslag gemaakt, waarin de verbeterpunten zijn opgenomen.

U kunt het verslag hier downloaden.

Pagina 3 van 6

Twitter nieuws