U bevindt zich hier: HomeNieuwsNieuwsarchiefMeer voor elkaar

Meer voor elkaar

Wijkraad nam deel aan brainstormsessie

MeervElkr 20150827-02b

Op 27 augustus hebben vertegenwoordigers van de wijkraad deelgenomen aan een brainstormsessie in De Ark onder de titel "Meer voor Elkaar". Deze bijeenkomst vond plaats in verband met de invoering van het sociaal domein, waarbij de Gemeente nu verantwoordelijkheden krijgt welke voorheen bij het Rijk lagen.

Sinds 1 januari 2015 hebben Nederlandse gemeenten er een aantal taken bijgekregen. Het gaat om de volledige jeugdhulp, langdurige zorg en ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk. Om richting te kunnen geven aan de veranderingen die hebben plaatsgevonden, heeft Haarlemmermeer een koersdocument opgesteld met als titel ‘Meer voor elkaar’ 

Doel van deze bijeenkomst was het verzamelen van ideeën voor wat in de doelstellingen voor onze wijk opgenomen moet worden. Hiertoe waren vertegenwoordigers van zoveel mogelijk organisaties die in onze wijk sociaal of medisch actief zijn, uitgenodigd.

Na een algemene inleiding door Rik Rolleman (gebiedsmanager) en Marga Drewes (projectleidster), werden de aanwezigen over groepjes verdeeld die elk een onderwerp voor hun rekening namen.  

Een meer uitgebreid verslag komt in de komende Nieuwsbrief Overbos van september.

Twitter nieuws