U bevindt zich hier: HomeNieuwsActueelboeiende bewonersavond 2017

boeiende bewonersavond 2017

Kwaadwillenden vriendelijk in de spotlight zetten

Combi2

De bewonersavond die door de wijkraad op 5 april was georganiseerd, had als thema 'Veiligheid'. De spreker van de avond, Valentijn Rippens, liet in een vlotte presentatie met veel humor zien hoe mogelijke misdrijven vaak voorkomen kunnen worden door (vriendelijk) proactief te reageren op situaties en gedragingen die als "ongewoon en niet in de haak" ervaren worden.
Na afloop was er nog een gezellige borrel waarin druk over alles nagepraat werd. Iedereen die wij spraken had de avond zeer de moeite waard gevonden.
 
Er waren ± 35 wijkbewoners toegestroomd om deze bewonersavond mee te maken.
Nadat onze voorzitter Johan Trompert de avond geopend had, introduceerde wijkagent Marco Burgman de gastspreker. Valentijn Rippens is een oud-politieman die zijn sporen heeft verdiend in de beveiligingsbranche en op dit terrein trainer is geworden. Hij geeft nog les op de politieacademie, maar heeft ook trainingen gedaan in o.m. Israël.
In een vlot tempo en met de nodige humor nam hij met de aanwezigen door hoe criminelen te werk gaan en welke voorbereidende activiteiten (observaties en dry runs) een oplettende burger kunnen opvallen. Hij moedigde zijn publiek aan om meer te vertrouwen op hun intuïtie dat er “iets niet klopt”.
Wanneer een mogelijk kwaadwillende in het voorbereidende stadium al merkt dat hij/zij "gezien" wordt, kan dit op zichzelf al ontmoedigend werken. Belangrijk is daarbij wel dat men als burger geen risico neemt met de eigen veiligheid en bij een mogelijk kwaadwillende persoon langs beleefd-vriendelijke weg probeert uit te vissen wat deze aan het doen is.
Daarnaast is het belangrijk de politie tijdig te waarschuwen, ook wanneer nog niet echt duidelijk is of er sprake is van een ophanden zijnd misdrijf. De politie heeft liever een keer een loos alarm dan dat zij pas achteraf hoort dat omstanders eigenlijk al zo'n vermoeden hadden dat ....
Marco Burgman gaf aan dat voor dit soort waarschuwingen ook 112 gebruikt mag worden.
 
Fot's van deze bijeenkomst staan onder Activiteiten>Foto's recente activiteiten

Twitter nieuws